Autor: spzoz-mswia

Lekarz sądowy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych,o specjalności internista. Wymagania: Lekarzem sądowym może zostać osoba, która spełnia następujące warunki: ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych; nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; ma nieposzlakowana opinię; uzyskała rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej; posiada tytuł specjalisty […]

Lekarz psychiatra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni osoby na stanowisku lekarza psychiatry w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przyul. Grabiszyńskiej 35-39, na podstawie umowę o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wymagania: – specjalizacja z zakresu psychiatrii – minimum 5 lat doświadczenia zawodowego Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych,pod […]

Pielęgniarka w Izbie Przyjęć

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu pielęgniarkę w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Wymagania: – kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego, – minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku pielęgniarki. Osoby zainteresowane proszone są o kontrakt z Sekcją […]

Lekarze rezydenci Oddz. Internistyczny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu informuje, że posiada 7 wolnych miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznychw Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym. Specjalizacja może być realizowana w ramach umowy rezydenckiej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych,pod nr telefonu 071/79 84 614 (682), e-mail: zpluta@spzozmswia.wroclaw.pl, kadry@spzozmswia.wroclaw.pl Informacja dotycząca […]

Lekarz w Izbie Przyjęć

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od zaraz lekarza, który będzie pełnić dyżury medyczne w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Wymagania: lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny ratunkowej, lekarz w trakcie specjalizacji z w/w dziedzin medycyny (co najmniej 3 lata szkolenia specjalizacyjnego) Osoby zainteresowane […]

Lekarz w Zakładzie RTG

Wrocław, 04.01.2019 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od zaraz osoby na stanowisku lekarza w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32, na podstawie umowę o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wymagania: specjalizacja radiodiagnostyka lub diagnostyka obrazowa Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i […]

Pielęgniarka w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od zaraz osobę na stanowisku pielęgniarki, w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Osoby zainteresowane proszone są o kontrakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod nr telefonu 071/79 84 614, e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych […]

Lekarz w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Wrocław, 26.07.2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni osobę na stanowisku lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35-39. Wymagania: specjalizacja z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych Osoby zainteresowane proszone są o kontrakt z Panią Ksymeną Walewską – Lis – Kierownikiem Przychodni pod nr telefonu 071/7984 737, […]

Lekarz w Poradni Badań Profilaktycznych w Przychodni MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od zaraz osobę na stanowisku lekarza w Poradni Badań Profilaktycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35-39. Wymagania: – lekarz specjalista w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy, o którym mowa w rozporządzeniu […]

Oferta pracy – technik sterylizacji w Centralnej Sterylizatorni

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni osoby na stanowisku technika sterylizacji w Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32. Wymagania:1. wykształcenie średnie o odpowiednim kierunku Osoby zainteresowane proszone są o kontrakt z Panią Zertiną Plutą – Kierownikiem Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod nr telefonu 071/79 84 682 (614), […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory