Konkursy Ofert

Klauzula informacyjna RODO – do zapoznania się przez Oferentów

1.    W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego orazz podjęciem działań w celu  zawarcia i realizacji umowy, Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu,ul. Ołbińska 32 (50-233 Wrocław) informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w […]

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-137/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-137/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania psychologiczne, którym podlega strażak powracający do kraju z delegowania do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej – miejsce świadczenia usług: Jelenia Góra. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Zmiana warunków Ogłoszenie konkursuSzczegółowe warunkiFormularz ofertowyOświadczenie oferentaWzór umowy

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory