Konkursy Ofert

Konkurs nr ZZ-K-1152-44/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie wykonywania badań EEG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu.

Konkurs nr ZZ-K-1152-44/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w zakresie wykonywania badań EEG w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu. Ogłoszenie konkursu Szczegółowe warunki konkursu Przedłużenie konkursu

ZZ-RUM-078-115/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-115/2021 z dnia 17.06.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. […]

Konkurs ZZ-RUM-078-89/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-89/2021 z dnia 20.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. […]

Konkurs nr ZZ-RUM-078-88/2021 na udzielanie świadczeń w rodzaju: Świadczenia z zakresu KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-88/2021 z dnia 20.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz.711 i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 […]

Konkurs nr ZZ-RUM-078-87/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-87/2021 z dnia 20.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. […]

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-86/2021 na Badania z zakresu KONSULTACJI PULMONOLOGICZNYCH, BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH I OPISYWANIA BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-86/2021 z dnia 21.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 r. poz. 711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory