Konkursy Ofert

ZZ-K- 1152 – 28/2021 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Endokrynologicznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu.

ZZ-K- 1152 – 28/2021 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowania i zarządzania Oddziałem Endokrynologicznym z jednoczesnym udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu. Ogłoszenie konkursowe Szczegółowe warunki

Konkurs nr ZZ-RUM-078-58/2021 na badania histopatologiczne i cytologiczne oraz Przeprowadzanie Sekcji Zwłok

 Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-58/2021 z dnia 15.03.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

Klauzula informacyjna RODO – do zapoznania się przez Oferentów

1.    W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego orazz podjęciem działań w celu  zawarcia i realizacji umowy, Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu,ul. Ołbińska 32 (50-233 Wrocław) informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w […]

Konkurs ZZ-RUM-078-50/2021

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-50/2021 z dnia 16.02.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiuul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze […]

ZZ-G -2211-50/2021 Konkurs ofert na wynajem 43,16 m 2 powierzchni na poziomie -1 w Przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 we Wrocławiu

                                                                                                                                      Wrocław, 12.02.2021 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław ogłasza KONKURS OFERT  na wynajem  43,16 m 2 powierzchni na poziomie -1 w Przychodni SP ZOZ MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej 35-39 we Wrocławiu Przedmiotem konkursu ofert jest wynajem powierzchni w piwnicy o powierzchni 43,16 m2 […]

Konkurs nr ZZ-RUM-078-12/2021 na badania z zakresu rentgenodiagnostyki, audiometrii i konsultacji laryngologicznych

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-12/2021 z dnia 01 lutego 2021 r.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiuul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej(Dz. U. z 2020  r. poz. 29 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory