Konkursy Ofert

Konkurs ofert ZZ-K-1152-61/2022

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz pozostawaniaw gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i udzielania świadczeń w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej […]

Konkurs ofert ZZ-K-1152-57/2022

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w Bloku Operacyjnym, Pracowni Endoskopowej i gabinetach zabiegowych w oddziałach szpitalnych w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu oraz pozostawaniaw gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i udzielania świadczeń w przypadku wezwania przez lekarza dyżurującego, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej […]

Konkurs ofert ZZ-K-1152-32/2022

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laryngologicznych w Przychodni MSWiA We Wrocławiupacjentów, dla których porady wynikają z umów zawartych przez Udzielającego zamówienia z innymi podmiotami,w szczególności z umów w zakresie orzecznictwa lekarskiego Dolnośląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej, dla celówmedycyny pracy, specjalistycznych porad lekarskich udzielanych osobom kierowanym w ramach kwalifikacjiwojskowej – poborowym, osobom zatrzymanym przez policję, […]

Klauzula informacyjna RODO – do zapoznania się przez Oferentów

1.    W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego orazz podjęciem działań w celu  zawarcia i realizacji umowy, Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu,ul. Ołbińska 32 (50-233 Wrocław) informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w […]

Przewiń na górę