ZZ-ZP-2375-14/20 Modernizacja infrastruktury w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII” oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego podstawowego

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na:

Modernizacja infrastruktury w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII” oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego podstawowego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej pn.: Nadbudowa łącznika dla OAiIT SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu.

Termin składania ofert: do dnia  18.08.2020r. godz. 11:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – do dnia  21.08.2020r. godz. 11:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – do dnia  25.08.2020r. godz. 11:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 Załączniki:

ogłoszenie

17.08.2020- ZMIENIONE OGŁOSZENIE

20.08.2020- ZMIENIONE OGŁOSZENIE

 SIWZ

17.08.2020- ZMIENIONE SIWZ

18.08.2020- ZMIENIONE SIWZ

20.08.2020- ZMIENIONE SIWZ

 Załącznik Nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia ETAP I-IV

Załącznik Nr 1.2 – Opis przedmiotu zamówienia ETAP V

Załącznik Nr 1.3 – Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 2 – Formularz „OFERTY”

17.08.2020- ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 2 „FORMULARZ OFERTY”

Załącznik Nr 2A – Arkusz terminowo- cenowy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 4 – Wykaz wykonanych usług

17.08.2020- ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 4- WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób

17.08.2020- ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 5- WYKAZ OSÓB

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

20.08.2020-ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 6- PROJEKT UMOWY

13.08.2020- odpowiedź na pytania

17.08.2020- ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

20.08.2020- ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

25.08.2020- informacja z otwarcia ofert

ZZ-ZP-2375-14/20 Modernizacja infrastruktury w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY UTWORZENIA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII” oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego podstawowego
Przewiń na górę