Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

szpital

Oddziały

Kardiomonitor

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Telefony:

Lekarz kierujący oddziałem – 882 132 870

Dyżurka lekarska – 882 132 871

Dyżurka pielęgniarska – 882 132 872

Pielęgniarka Oddziałowa – 882 132 846

Adres e-mail: : anestezjologia@spzozmswia.wroclaw.pl


Zespół anestezjologiczny tworzy 13 lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, 1 w trakcie specjalizacji i 27 pielęgniarek anestezjologicznych.
Oddział tymczasowo zlokalizowany jest na wysokim parterze (winda I piętro) w głównym budynku szpitala. Posiadamy 3 stanowiska intensywnej opieki. Wyposażenie oddziału jest zgodne z obowiązującymi standardami, do których należą: kardiomonitory, respiratory, pompy infuzyjne, pompy objętościowe, aparat do ciągłych terapii pozaustrojowych, defibrylator, aparat USG, aparat rentgenowski, respirator transportowy, każde łóżko posiada materac przeciwodleżynowy i udogodnienia dla pacjentów.

Na oddział przyjmowani są pacjenci w stanie zagrożenia życia, z niewydolnością układu oddechowego, układu krążenia, z zaburzeniami metabolicznymi, we wstrząsie (septycznym, kardiogennym), pacjenci po skutecznej resuscytacji, pacjenci po zabiegach operacyjnych wymagający intensywnego leczenia i stałej obserwacji. Pacjentami w oddziale z ogromnym zaangażowaniem, wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie opiekuje się zespół wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek.
Anestezjologia – w ramach Bloku Operacyjnego, na 3 salach operacyjnych, specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii wykonują wszystkie rodzaje znieczuleń w zakresie Chirurgii Ogólnej, Ortopedii i Ginekologii. Zapewniają okołooperacyjną opiekę nad pacjentami znieczulanymi, kwalifkują pacjentów do zabiegów operacyjnych. Poza blokiem wykonują znieczulenia do badań diagnostycznych (kolonoskopia, gastroskopia). Na salach operacyjnych prowadzona jest zintegrowana dokumentacja elektroniczna.
Szpital posiada certyfikat „Szpital bez bólu”, w ramach którego prowadzone jest monitorowanie i leczenie bólu pooperacyjnego oraz przewlekłego.
W 2019 roku wykonano 2670 znieczuleń, w oddziale leczonych było 69 pacjentów.
Kadra oddziału stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez ustawiczne szkolenia zewnętrzne, szkolenia wewnątrzoddziałowe oraz udział w konferencjach naukowych.

Lekarza kierującego oddziałem: lek. Anna Dymczyk – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii 

Starszy
asystent:
 lek. Leszek Zasłona – specjalista
anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Dominika Włodek-Grzybek – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Paweł Serafinowicz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Mateusz Urowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Katarzyna Ulita – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Aleksandra Jankowska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Patrycja Leśnik – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Anna Surma-Ćwirzeń – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Olimpia Chrzan – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Joanna Zybura – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Mirosław Dobranowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii  

lek. Joanna Michalak – w trakcie specjalizacji


Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr. Joanna Krawcewicz – specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Przewiń na górę