Szpital Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

szpital

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

napełnianie probowek w laboratorium

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej z Przyszpitalnym Bankiem Krwi

Kierownik - mgr Elżbieta Postawa - specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej II stopnia - tel. 882 132 827

Pracownia Diagnostyki laboratoryjnej jest wpisana do Ewidencji Laboratoriów Prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem ewidencyjnym 0482.

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej SP ZOZ MSW prowadzi systematyczną, kontrolę jakości analitycznej w oparciu o materiały kontrolne. Prowadzony jest system kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz system kontroli międzylaboratoryjnej oraz międzynarodowej.

W strukturę Pracowni wchodzą:

Rejestracja – 882 132 826

Pracownia analityki ogólnej – tel. 882 132 826

Pracownia biochemii – tel. 882 132 892

Pracownia hematologii i koagulologii – tel. 882 132 892

Pracownia immunochemii – tel. 882 132 892

Pracownia serologii transfuzjologicznej – tel. 882 132 892

Punkt pobrań krwi jest otwarty:

 • Poniedziałek-piątek 7.30 – 10.00

Czas oczekiwania na wynik to:

 • w trybie cito (pilne) – na zlecenie lekarza –  do 1 godziny
 • w trybie zwykłym – do godziny 14.00 w dniu pobrania materiału
 • w przypadku zlecenia badan podwykonawcom czas oczekiwania na wyniki może ulec wydłużeniu

Większość błędów i niezgodności powstających podczas całego procesu diagnostycznego, generowana jest w fazie przedanalitycznej. Ważne jest właściwe przygotowanie zarówno pacjenta, jak też pobranej od niego próbki  oraz zrozumienie mechanizmów wpływających na efekt końcowy, czyli wynik badania laboratoryjnego.

Czynniki osobnicze wpływające na wynik badania to: wiek, płeć, rasa, ciąża, dieta, głodzenie, aktywność fizyczna, wysokość nad poziomem morza, kofeina, palenie papierosów, alkohol, narkotyki, zioła, rytm okołodobowy, cykl menstruacyjny.

W celu uniknięcia wpływu powyższych czynników zewnętrznych i osobniczych na wynik badania, a tym samym zapewnienie jego wiarygodności, należy stosować się do określonych reguł :

 • jeśli jest to możliwe próbki krwi do badań powinny być pobierane pomiędzy 7.00 a 9.00 rano
 • materiał należy pobrać na czczo, minimum 8 do 10 godzin po przyjęciu ostatniego posiłku
 • próbki powinny być pobierane przed wdrożeniem procedur diagnostyczno – terapeutycznych
 • w terapii monitorowanej, należy rozważyć pobranie próbki w fazie maksymalnego stężenia leku po podaniu/lub w fazie stabilizacji stężenia przed podaniem następnej dawki.

W przypadku badań, na wynik których nie wpływa przyjęcie posiłku nie jest bezwzględnie wymagane pobranie materiału na czczo.

Przygotowanie pacjenta do wybranych badań specjalistycznych:

1. Krzywa obciążenia glukozą OGTT:

Przed badaniem należy kupić w aptece 75g glukozy w proszku i przynieść ze sobą do laboratorium:

 • test jest wykonywany na czczo;
 • 8–14 godzin od momentu ostatniego posiłku;
 • przez 3 dni przed testem nie należy specjalnie ograniczać spożycia węglowodanów
 • przygotowany w laboratorium roztwór glukozy należy wypić w ciągu 5 min;
 • krew do badania pobiera się na czczo, 1 i 2 godziny po wypiciu roztworu glukozy;
 • w trakcie badania pacjent powinien siedzieć, nie powinien przyjmować pożywienia, płynów, palić tytoniu, wykonywać ćwiczeń fizycznych.

2. Badanie PSA:
Badanie PSA- antygen raka stercza .Dodatkowo, w przypadku badań specjalistycznych, mogą obowiązywać inne formy przygotowania się do analiz. Typowym przykładem jest oznaczanie PSA – markera raka stercza. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo uzyskania fałszywie dodatniego wyniku badania gdy jest ono wykonywane po badaniu per rectum, długotrwałej jeździe pociągiem, na rowerze, a nawet po współżyciu płciowym.

3. Wykonanie dobowej zbiórki moczu – DZM
Podczas dobowej zbiórki mocz przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

 • Przygotować czyste naczynie o objętości 2-3 litrów.
 • Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano w dniu poprzedzającym badanie. Mocz po nocy oddać do toalety.
 • Od tej pory każdą porcję moczu zbierać do przygotowanego naczynia, łącznie
 • z poranną porcją moczu dnia następnego.
 • Zmierzyć objętość, zanotować ilość.
 • Zebrany mocz dokładnie wymieszać i dostarczyć 100-200 ml moczu do laboratorium.
 • Pojemnik opisać w następujący sposób: imię, nazwisko, objętość całej zbiórki moczu, czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki.

UWAGA!

Przy zbiórce moczu na kwas wanilinomigdałowy (VMA), na trzy dni przed rozpoczęciem 24 godzinnej zbiórki moczu: nie należy spożywać bananów, wanilii, czekolady, kawy, herbaty. Nie przyjmować leków zawierających nitrofurantoinę, kw.gentyzynowy i homogentyzynowy (leki p/reumatyczne), salicylanów (polopiryna, aspiryna), które mogą interferować w czasie oznaczenia.

Przy zbiórce moczu na porfobilinogen oraz kwas delta-aminolewulinowy należy: bezwzględnie zabezpieczyć próbkę przed światłem, gdyż substancje te ulegają rozkładowi pod wypływem promieni świetlnych.

 Pobieranie materiału do badań:

1.Pobieranie krwi do badań:
W celu wykonania najbardziej popularnych badań laboratoryjnych, ale i tak zwanych specjalistycznych, konieczne jest pobranie krwi. Najczęściej pobierana jest krew żylna, z żyły zgięcia łokciowego. Materiał do badań pobierany jest w punkcie pobrań przez uprawniony personel przy użyciu zamkniętego  systemu próżniowego firmy Beckton Dickinson. System ten jest jednorazowy i całkowicie bezpieczny dla pacjenta.

2. Pobieranie moczu:
Sterylne – niezbędne do badań bakteriologicznych i w równym stopniu do badań biochemicznych i oceny mikroskopowej.

Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów płciowych sąsiadujących z ujściem cewki moczowej. Stosować do tego celu wodę i unikać środków odkażających. Nie wycierać się ręcznikiem, ani papierem toaletowym.

Mocz pobiera się ze środkowego strumienia do jednorazowych pojemników lub jednorazowych sterylnych (plastikowych), pojemność: 50-100 ml na pojedynczą porcję moczu, szczelne zamknięcie, najlepiej zakręcane.

Uzyskanie strumienia środkowego: Pierwszą partię moczu oddaj do toalety a następnie około 30 ml do pojemnika na badanie (środkowy strumień). Zakończ oddawanie moczu do toalety. Pamiętaj, aby nie dotykać ręką wewnętrznych powierzchni pojemnika. Pojemnik szczelnie zamknij dołączoną do niego zakrętką

Mocz u małych dzieci pobiera się za pomocą specjalnych woreczków (do nabycia w aptece).

Pojemnik należy czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem.

3. Pobieranie próbek kału:

 • badanie parazytologiczne,
 • badanie obecności krwi utajonej

Przed oddaniem stolca całkowicie opróżnić pęcherz moczowy;

 • nie stosować papieru toaletowego (można skazić bakteriologicznie);
 • pobierać grudkę kału wielkości orzecha laskowego do jednorazowego pojemnika ze szpatułką  (przy płynnym stolcu 1-2ml);

Pojemnik należy czytelnie opisać imieniem i nazwiskiem.

Przewiń na górę