ZZ-ZP-2375 -13/20 Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: ,,Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: ,,Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Termin składania ofert: do dnia  30.07.2020r. godz. 11:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

zmiana terminu składania ofert do dnia  31.07.2020r. godz. 11:00 Sekcja zamówień publicznych, pok. 97, III piętro, Budynek Czerwony

 Załączniki:

ogłoszenie

29.07.2020- zmiana ogłoszenia

SIWZ

Załącznik nr 1 OPZ

Załączniki do OPZ

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 A

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

29.07.2020- odpowiedź na pytania

31.07.2020- informacja z otwarcia ofert

ZZ-ZP-2375 -13/20 Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn.: ,,Nadbudowa budynku na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”
Przewiń na górę