Przychodnia W-w Poradnia Medycyny Pracy

Przychodnia Wrocław

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Pracy oraz Badań Profilaktycznych

Informujemy o wznowieniu badań w zakresie medycyny pracy

realizując badania kontrolne i orzeczenia dla celów sanitrarno- epidemiologicznych.

Osoby skierowane do gabinetu Medycyny Pracy na w/w badania zobowiązane są do wysłania drogą elektroniczną na adres: medycyna@spzozmswia.wroclaw.pl

– kierowani na badania kontrolne:

 • skierowanie od pracodawcy na przeprowadzenie badań kontrolnych / scan (skierowanie może wysłać Pracodawca)
 • zaświadczenie o zakończeniu leczenia / scan
 • nr telefonu kontaktowego

– kierowani do wydania orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych / przedłużenie ważności książeczki zdrowia:

 • skierowanie od pracodawcy na badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych / scan (skierowanie może wysłać Pracodawca)
 • nr telefonu kontaktowego

Pielęgniarka po otrzymaniu w/w informacji skontaktuje się telefonicznie w celu uzgodnienia terminu zarejestrowania osoby na teleporadę lekarską; poinformuje o terminie i godzinie wizyty i poprosi osobę zarejestrowaną o kontakt z lekarzem pod nr telefonu 717984736

Odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych wykonaniem w/w badań udzielają pielęgniarki pod nr telefonu 717984719

 • Poradnia Medycyny Pracy:

Rejestracja:  (71) 798-47-19
Telefon Kontaktowy: (71) 798-47-36

Gabinety Lekarzy:

Dr n med. Zdzisław Bednarek – lekarz medycyny pracy
Lek. med. Barbara Klimarczyk – lekarz medycyny pracy

oferuje:

 • badania profilaktyczne pracowników
  • wstępne,
  • okresowe
  • kontrolne,
 • badania do „książeczek zdrowia” (sanitarno – epidemiologicznych);
 • badania dla kandydatów na kierowców;
 • badania w narażeniu na promieniowanie jonizujące;
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 • wizytacje zakładów pracy, przegląd stanowisk pracy;
 • udział w Komisji BHP.

 posiada:

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie badań medycyny pracy, w tym służb mundurowych;
 • doświadczoną i profesjonalną kadrę medyczną;
  • lekarzy specjalistów i lekarzt medycyny pracy,
  • pielęgniarki służby medycyny pracy,
 • własne pracownie psychologiczne i wykwalifikowanych specjalistów z długoletnią praktyką.

Wszystkie procedury odbywają się na miejscu, w ciągu jednego dnia.

 • HARMONOGRAM PRZYJĘĆ DLA OSÓB KIEROWANYCH NA BADANIA PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE

Ogólne zasady:
ze względu na konieczność ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz dla zapewniania większego bezpieczeństwa pacjentom i personelowi Przychodni, udzielanie świadczeń zdrowotnych dla DRKL oraz ZER odbywa się na następujących zasadach:

1. W Przychodni MSWiA mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 35-39:
rejestracja w ramach umów komercyjnych dla badań w zakresie DRKL oraz ZER:
– odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 71 798 47 16 (882132907) oraz osobiście w Rejestracji Ogólnej,
– każda z tych osób rejestrowana jest do specjalisty na wyznaczoną godzinę,
– newralgiczna jest tu Rejestracja do poradni psychologicznej (kandydaci piszą testy na sali badań zaopatrzonej w ławki szkolne- ilość osób oraz ich rozmieszczenie zgodnie z przepisami),
– rozmówca wpisuje na swojej karcie obiegowej datę rozmowy telefonicznej,
– pracownik Rejestracji Ogólnej informuje rozmówcę o konieczności:

 • oddania KARTY STATYSTYCZNEJ W REJESTRACJI OGÓLNEJ,
  • zgłoszenia się w pierwszym dniu, w którym jest zarejestrowany do specjalisty na wizytę, między godziną 8.30- 9.30 do Punktu pobrań/ laboratorium z materiałem do badań laboratoryjnych 3 piętro gabinet 304,
  • jeśli ma zlecone na Karcie obiegowej wykonanie: -EKG 1 pietro gabinet 9, RTG 4 piętro gabinet 419 oraz podaje numer telefonu do gabinetu pielęgniarki medycyny pracy celem umówienia się na badanie spirometryczne,
  – po ostatniej konsultacji u specjalisty właściciel Karty obiegowej zgłasza się  do Rejestracji Ogólnej celem zarejestrowania się na wizytę do lekarza internisty,

  2. Zasady szczegółowe:
  2.1. Wejście dla pacjentów na teren przychodni jest możliwe nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną (orientacyjną) godziną przyjęcia od ul. Grabiszyńskiej 35-39.
  2.2. Wszystkie wchodzące osoby winne być zabezpieczone w środki ochrony osobistej w postaci maseczki higienicznej. Każda z nich dezynfekuje ręce bezpośrednio przy wejściu do Przychodni.
  2.3. Przy wejściu do Przychodni pacjenci poddawani są kontroli epidemiologicznej przez pracownika Przychodni, który dokonuje pomiaru temperatury oraz wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji epidemiologicznej (jeżeli nie przyniósł jej ze sobą). Ankieta dostępna jest do pobrania na stronie : POD TYM LINKIEM – prosimy o jej wydrukowanie, wypełnienie i przyniesienie ze sobą, co usprawni realizację badań.

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory