Przychodnia W-w Poradnia Medycyny Pracy

Przychodnia Wrocław

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Medycyny Pracy oraz Badań Profilaktycznych

Rejestracja telefoniczna : 882 132 910 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.45- 15.00

Gabinety Lekarzy:

Lek. med. Barbara Klimarczyk – lekarz medycyny pracy

Lek. med. Aleksandra Kreska- Krysiak

Lek. med. Anna Szewczyk- Borkowska

oferuje:

 • badania profilaktyczne pracowników:
  •  wstępne,
  • okresowe
  • kontrolne,
 • badania do „książeczek zdrowia” (sanitarno – epidemiologicznych);
 • badania dla kandydatów na kierowców;
 • badania w narażeniu na promieniowanie jonizujące;
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń;
 • wizytacje zakładów pracy, przegląd stanowisk pracy;
 • udział w Komisji BHP.

posiada:

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie badań medycyny pracy, w tym służb mundurowych;
 • doświadczoną i profesjonalną kadrę medyczną;
  • lekarzy specjalistów i lekarzy medycyny pracy,
  • pielęgniarki służby medycyny pracy,
 • własne pracownie psychologiczne i wykwalifikowanych specjalistów z długoletnią praktyką.

Wszystkie procedury odbywają się na miejscu, w ciągu jednego dnia.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ MAŁE I DUŻE FIRMY USŁUGOWE

 • HARMONOGRAM PRZYJĘĆ DLA OSÓB KIEROWANYCH NA BADANIA PRZEZ KOMISJE LEKARSKIE

Rejestracja telefoniczna : 882 132 907 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.30.

Ogólne zasady:
udzielanie świadczeń zdrowotnych dla DRKL oraz ZER odbywa się na następujących zasadach:

1. W Przychodni MSWiA mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 35-39:
rejestracja w ramach umów komercyjnych dla badań w zakresie DRKL oraz ZER:
– odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 882 132 907 oraz osobiście w Rejestracji Ogólnej,
– każda z tych osób rejestrowana jest do specjalisty na wyznaczoną godzinę,
– newralgiczna jest tu Rejestracja do poradni psychologicznej (kandydaci piszą testy na sali badań zaopatrzonej w ławki szkolne – ilość osób oraz ich rozmieszczenie zgodnie z przepisami),
– rozmówca wpisuje na swojej karcie obiegowej datę rozmowy telefonicznej,
– pracownik Rejestracji Ogólnej informuje rozmówcę o konieczności:

 • oddania KARTY STATYSTYCZNEJ W REJESTRACJI OGÓLNEJ,
  • zgłoszenia się w pierwszym dniu, w którym jest zarejestrowany do specjalisty na wizytę, między godziną 8.30- 9.30 do Punktu pobrań/ laboratorium z materiałem do badań laboratoryjnych 3 piętro gabinet 308,
  • jeśli ma zlecone na Karcie obiegowej wykonanie: -EKG 1 piętro gabinet 105, RTG 4 piętro gabinet 419 oraz podaje numer telefonu do gabinetu pielęgniarki medycyny pracy celem umówienia się na badanie spirometryczne,
  – po ostatniej konsultacji u specjalisty właściciel Karty obiegowej zgłasza się  do Rejestracji Ogólnej celem zarejestrowania się na wizytę do lekarza internisty,

  2. Zasady szczegółowe:
  2.1. Wejście dla pacjentów na teren przychodni jest możliwe od ul. Grabiszyńskiej 35-39.

Przewiń na górę