Author : spzoz-mswia

Klauzula informacyjna RODO – do zapoznania się przez Oferentów

1.    W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego orazz podjęciem działań w celu  zawarcia i realizacji umowy, Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu,ul. Ołbińska 32 (50-233 Wrocław) informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w […]

Wspieramy kampanię edukacyjną dedykowaną koronawirusowi

Strona internetowa dedykowana kampanii: www.gov.pl/koronawirusMateriały edukacyjne na portalach społecznościowych: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0sFacebook: https://www.facebook.com/135889759813803/posts/2704209899648430/Twitter: https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1233015869913128961?s=19 Infolinia w sprawie koronawirusa dla osób głuchych Jak połączyć się z tłumaczami? Istnieje kilka możliwości: komunikator messenger, bezpośrednio ze strony FB koronawiruspjm komunikator skype login: Koronawirus-Tłumacz PJM komunikator IMO, który umożliwia połączenia na komputerze: nr 609 939 546 aplikacja tłumacz on-line języka migowego Infolinię obsługuje Polski Związek Głuchych. Jest […]

Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Miło nam poinformać, że SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu realizuje projekt wdrażający e-usługi oraz elektroniczną dokumentację medyczną. Tytuł projektu: „Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu” Cel Projektu: Zwiększenie wykorzystania oraz jakości e-usług publicznych (rozwój e-usług publicznych dla obywateli) poprzez stworzeniu niezbędnych […]

Lekarz sądowy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych,o specjalności internista. Wymagania: Lekarzem sądowym może zostać osoba, która spełnia następujące warunki: ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych; nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; ma nieposzlakowana opinię; uzyskała rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej; posiada tytuł specjalisty […]

Lekarz psychiatra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni osoby na stanowisku lekarza psychiatry w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przyul. Grabiszyńskiej 35-39, na podstawie umowę o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wymagania: – specjalizacja z zakresu psychiatrii – minimum 5 lat doświadczenia zawodowego Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych,pod […]

Lekarze rezydenci Oddz. Internistyczny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu informuje, że posiada 7 wolnych miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznychw Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym. Specjalizacja może być realizowana w ramach umowy rezydenckiej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych,pod nr telefonu 071/79 84 614 (682), e-mail: zpluta@spzozmswia.wroclaw.pl, kadry@spzozmswia.wroclaw.pl Informacja dotycząca […]

Lekarz w Poradni Badań Profilaktycznych w Przychodni MSWiA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od zaraz osobę na stanowisku lekarza w Poradni Badań Profilaktycznych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35-39. Wymagania: – lekarz specjalista w dziedzinie: medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy, o którym mowa w rozporządzeniu […]

Lekarz koordynator ratownictwa medycznego

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKIPOSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKOlekarz koordynator ratownictwa medycznegoogłoszenie w celu zastępstwa nieobecnego lekarza koordynatora ratownictwa medycznegoLiczba stanowisk pracy: 1Wymiar etatu: 1 stanowisko na 0,75 etatu lub inna liczba miejsc pracy w łącznym wymiarze 0,75, etatuMiejsce wykonywania pracy:Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 WrocławWymagania związane ze stanowiskiem pracy:Wymagania niezbędne:– lekarz systemu zgodnie […]

Sąd Okręgowy we Wrocławiu szuka kandydatów na lekarzy sądowych

Szanowni Państwo,Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych o specjalności internista – w obszarze właściwości Sądu Okręgowe we Wrocławiu. Lekarzem sądowym może zostać osoba, która spełnia następujące warunki: ma prawo wykonywania zawodu lekarz na terenie RP ma pełną zdolność do czynności prawnych nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ma nieposzlakowaną opinię […]

Przewiń na górę