ZZ-ZP-2375-12/20 Dostawy środków do dezynfekcji do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

 Wrocław, 08.07.2020r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej 139.000 EURO na:

Dostawy środków do dezynfekcji do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-12/20

OGŁOSZENIE  nr 2020/S 130- 318664 i SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/362240)

ZZ-ZP-2375-12/20 Dostawy środków do dezynfekcji do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania
Przewiń na górę