Aktualności

Klauzula informacyjna RODO – do zapoznania się przez Oferentów

1.    W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na udzielenie świadczenia zdrowotnego orazz podjęciem działań w celu  zawarcia i realizacji umowy, Udzielający zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu,ul. Ołbińska 32 (50-233 Wrocław) informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w […]

Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili.

„Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili.” Jean de La Bruyére Szanowni Państwo,  Darczyńcy i Przyjaciele Naszego Szpitala! Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność i złożyć podziękowania na ręce Tych wszystkich, którzy wsparli i nadal wspierają nasz Szpital w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa.Dzięki Państwu możemy […]

ZZ-RUM-078-115/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-115/2021 z dnia 17.06.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. […]

ZZ-ZP-2375-5/21 Świadczenie usług ochrony fizycznej oraz monitoringu obiektów i budynków szpitala oraz przychodni SPZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z przyległym terenem w okresie 12 miesięc

Wrocław, 15.06.2021r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) w zw. z art. 359 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 […]

Praca REJESTRATORKA MEDYCZNA/ REJESTRATOR MEDYCZNY

Wrocław, 04.06.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/2 etatu, 1 osobę na stanowisku rejestratorki medycznej/rejestratora medycznego w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 35-39. 1. Nazwa stanowiska pracy REJESTRATORKA MEDYCZNA/ REJESTRATOR MEDYCZNY 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): PRZYCHODNIA […]

Praca na stanowisku PIELEGNIARKI w PRZYCHODNI MSWIA WE WROCŁAWIU (wykonywanie pracy głównie w punkcie pobrań, gabinecie zabiegowym POZ, poradniach specjalistycznych)

Wrocław, 01.06.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni odlipca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku pielęgniarki w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 35-39. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): PRZYCHODNIA MSWIA WE WROCŁAWIU (wykonywanie pracy głównie w […]

Konkurs ZZ-RUM-078-89/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Zakup procedur medycznych – Usługi protetyczne: dla potrzeb pacjentów Poradni Stomatologicznej w Przychodni MSWiA we Wrocławiu

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-89/2021 z dnia 20.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. […]

Konkurs nr ZZ-RUM-078-88/2021 na udzielanie świadczeń w rodzaju: Świadczenia z zakresu KRIOTERAPII GINEKOLOGICZNEJ

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-88/2021 z dnia 20.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz.711 i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 […]

Konkurs nr ZZ-RUM-078-87/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: Badania diagnostyczne EMG

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-87/2021 z dnia 20.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz.711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. […]

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-86/2021 na Badania z zakresu KONSULTACJI PULMONOLOGICZNYCH, BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH I OPISYWANIA BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-86/2021 z dnia 21.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. 2021 r. poz. 711) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 […]

OPIEKUN MEDYCZNY

Wrocław, 14.05.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 4 osoby na stanowisku opiekuna medycznego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy OPIEKUN MEDYCZNY 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): SZPITAL MSWIA WE WROCŁAWIU […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory