ZZ-ZP-2375-10/20 Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

 Wrocław, 12.06.2020r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej 139.000 EURO na:

Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-10/20

OGŁOSZENIE  nr 2020/S 112- 271266 i SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/355900
ZZ-ZP-2375-10/20 Dostawa wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania
Przewiń na górę