Rekrutacja

Lekarz sądowy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych,o specjalności internista. Wymagania: Lekarzem sądowym może zostać osoba, która spełnia następujące warunki: ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych; nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; ma nieposzlakowana opinię; uzyskała rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej; posiada tytuł specjalisty […]

Lekarz psychiatra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni osoby na stanowisku lekarza psychiatry w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przyul. Grabiszyńskiej 35-39, na podstawie umowę o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wymagania: – specjalizacja z zakresu psychiatrii – minimum 5 lat doświadczenia zawodowego Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych,pod […]

Lekarze rezydenci Oddz. Internistyczny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu informuje, że posiada 7 wolnych miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie chorób wewnętrznychw Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym. Specjalizacja może być realizowana w ramach umowy rezydenckiej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych,pod nr telefonu 071/79 84 614 (682), e-mail: zpluta@spzozmswia.wroclaw.pl, kadry@spzozmswia.wroclaw.pl Informacja dotycząca […]

Przewiń na górę