Rekrutacja

Praca na stanowisku Salowej/Salowego w oddziałach szpitalnych w szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, dnia19.10.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudniod listopada 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobęna stanowisku salowej/salowego w Oddziałach Szpitalnych w Szpitalu MSWiAwe Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. 1. Nazwa stanowiska pracy SALOWA/SALOWY 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁY SZPITALNE 3. Wymagane kwalifikacje: a/ wykształcenie […]

Zastępca Kierownika Apteki Szpitalnej w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, dnia 04.10.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,50-233 Wrocław zatrudni od października 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku Zastępcy Kierownika Apteki Szpitalnej. 1. Nazwa stanowiska pracy ZASTĘPCA KIEROWNIKA APTEKI SZPITALNEJ 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): APTEKA SZPITALNA 3. Wymagane […]

Zatrudnimy na stanowisku st. asystenta (lekarza) w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 04.10.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od PAŹDZIERNIKA 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 2 osoby na stanowisku st. asystenta (lekarza) w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy STARSZY ASYSTENT 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): […]

Praca na stanowisku PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ/PIELĘGNIARZA ŚRODOWISKOWEGO W PRZYCHODNI WE WROCŁAWIU

Wrocław,07.10.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni odpaździernika 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 2 osoby na stanowisku pielęgniarki środowiskowej/pielęgniarza środowiskowego w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 35-39. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA/PIELĘGNIARZ ŚRODOWISKOWY 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): PRZYCHODNIA MSWIA WE WROCŁAWIU […]

OPIEKUN MEDYCZNY

Wrocław, 04.10.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od PAŹDZIERNIKA 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 3 osoby na stanowisku opiekuna medycznego w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy OPIEKUN MEDYCZNY 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): SZPITAL MSWIA WE WROCŁAWIU […]

Praca dla Referenta/Inspektora/Specjalisty w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Kosztów

Wrocław, 04.10.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,50-233 Wrocław zatrudni od października 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku referenta/inspektora/specjalisty w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Kosztów. 1. Nazwa stanowiska pracy REFERENT/INSPEKTOR/SPECJALISTA2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): Sekcja Analiz Ekonomicznych i Kosztów 3. […]

Praca dla Pielęgniarki na Oddziale Internistycznym

Wrocław, 17.09.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od października 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): […]

Praca dla pielęgniarki na oddziale Urazowo Ortopedycznym

Wrocław, 04.10.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od października 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ URAZOWO – […]

Praca dla pielęgniarki na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wrocław, 23.08.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od września/października 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): […]

Praca dla pielęgniarki w Oddziale Chirurgicznym

Wrocław, 17.09.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od października 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ CHIRURGICZNY 3. […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory