Rekrutacja

Praca na stanowisku Księgowego ds. Płac

Wrocław, 19.04.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,50-233 Wrocław zatrudni od maja 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku księgowego ds. płac w Sekcji Płac w Dziale Finansowym. 1. Nazwa stanowiska pracy KSIĘGOWY DS. PŁAC2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): Dział Finansowy […]

Praca dla Referenta/Inspektora/Specjalisty w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Kosztów

Wrocław, 26.02.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,50-233 Wrocław zatrudni od maja/czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku referenta/inspektora/specjalisty w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Kosztów. 1. Nazwa stanowiska pracy REFERENT/INSPEKTOR/SPECJALISTA2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): Sekcja Analiz Ekonomicznych i Kosztów 3. […]

Praca dla Pielęgniarki na Oddziale Internistycznym

Wrocław, 29.03.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od maja/czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 2 osoby na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): […]

Praca dla pielęgniarki na oddziale Urazowo Ortopedycznym

Wrocław, 09.10.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od maja/czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 2 osoby na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ URAZOWO – […]

Praca dla pielęgniarki na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wrocław, 09.09.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od maja/czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 2 osoby na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): […]

Praca dla pielęgniarki w Oddziale Chirurgicznym

Wrocław, 02.09.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od maja/czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ CHIRURGICZNY  3. […]

Praca na stanowisku MŁ. ASYSTENT FIZJOTERAPII w Jeleniej Górze

Wrocław, 08.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od maja/czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku mł. asystenta fizjoterapii w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43. 1. Nazwa stanowiska pracy MŁ. ASYSTENT FIZJOTERAPII 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): PRZYCHODNIA MSWIA […]

Zatrudnimy na stanowisku st. asystenta (lekarza) w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 27.07.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od maja/czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowiskust. asystenta (lekarza) w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przyul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy STARSZY ASYSTENT 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ CHIRURGICZNY  3. […]

Praca na stanowisku Księgowy ds. Płac

Wrocław, 19.04.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,50-233 Wrocław zatrudni od maja 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku księgowego ds. płac w Sekcji Płac w Dziale Finansowym. 1. Nazwa stanowiska pracy KSIĘGOWY DS. PŁAC2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): Dział Finansowy […]

Praca dla Sanitariusza na Bloku Operacyjnym

Wrocław, 01.03.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku sanitariusza szpitalnego/sanitariusza w Bloku Operacyjnym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. 1. Nazwa stanowiska pracy SANITARIUSZ SZPITALNY/ SANITARIUSZ 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): Blok […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory