Aktualności

Bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko grypie

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, 50-233 WrocławPRZYCHODNIA MSWiA we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 35-39, 53-501 WrocławZAPRASZAJĄ  MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA W WIEKU 65 + NA BEZPŁATNE SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIWKO GRYPIEFINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA ODBYWA SIĘ OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE: Przychodnia ul. Grabiszyńska […]

Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2

Informacjao rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Ograniczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARSCoV-2” (Projekt Nr RPDS.09.03.00-02-0002/21) Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  […]

Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu

Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu Na podstawie umowy z dnia 19.05.2021 zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymaliśmy dotację w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Warto […]

Rozpoczęliśmy szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników zewnętrznych podmiotów ochrony zdrowia

Szanowni Państwo! Zgłoszenia na szczepienie p/Covid-19 podmiotów ochrony zdrowia przyjmujemy do dnia 13 stycznia 2021 r. Zasady zgłoszeń i organizacja szczepień znajdują się w poprzednich komunikatach. Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy szczepienia przeciwko COVID-19 dla pracowników zewnętrznych podmiotów ochrony zdrowia. Szczepienia będą się odbywały w  Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 35-39. Informujemy  o uruchomieniu […]

Szczepienia przeciwko COVID19

Szanowni Państwo W ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 zostaliśmy wyznaczeni jako szpital węzłowy, który przeprowadzi szczepienia  personelu medycznego i niemedycznego własnego oraz personelu innych jednostek. Zgłoszenia na szczepieniaPodmioty  zainteresowane szczepieniem przeciwko COVID-19 prosimy o wysłanie wiadomości zawierającej: uzupełniony formularz , oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych osób deklarujących chęć zaszczepienia się (spakowane […]

Solidarnie dla transplantacji

„Solidarnie dla transplantacji” to kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Zdrowia realizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej. Głównym celem akcji jest zwiększenie dostępności leczenia przeszczepami w Polsce i przybliżenie się do europejskich wskaźników w zakresie liczby dokonywanych transplantacji. By osiągnąć zamierzony efekt zaplanowano działania edukacyjno-informacyjne mające na celu zwiększenie społecznego poparcia dla transplantacji jako metody leczenia. […]

Przewiń do góry