Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Miło nam poinformać, że SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu realizuje projekt wdrażający e-usługi oraz elektroniczną dokumentację medyczną.

Tytuł projektu: „Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu”

Cel Projektu: Zwiększenie wykorzystania oraz jakości e-usług publicznych (rozwój e-usług publicznych dla obywateli) poprzez stworzeniu niezbędnych warunków organizacyjnych i technicznych składających się na wzrost efektywności pracy

Beneficjent: Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu

Projekt realizowany będzie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 oraz jednostce zamiejscowej Przychodni MSW w Jeleniej Górze ul. Nowowiejska 43.

Efekty realizacji projektu:

1. Ustandaryzowanie i przyspieszenie przepływu informacji w placówce.
2. Ujednolicenie i spójność dokumentacji medycznej w placówce.
3. Automatyzacja analiz statystycznych.
4. Możliwość rezerwacji wizyt za pomocą internetu (e-rejestracja).
5. Poprawa dostępności i usług dla osób niepełnosprawnych poprzez dostęp do historii choroby i możliwość zapisywania się na wizytęza pomocą internetu.
6. Podniesienie jakości i obniżenie kosztów usług publicznych.
7. Dostosowanie jednostki do wymogów obowiązującego prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz EDM.
8. Zapewnienie podwyższonego bezpieczeństwa sieci i danych.
9. Poprawę dostępności usług dla osób niepełnosprawnych wyniku zastosowania rozwiązań standardu WCAG 2.0.
10. Zoptymalizowanie procesów informatycznych w wyniku zastosowania technologii „chmury obliczeniowej”.
11. Likwidacja barier rozwojowych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.
12. Skrócenie czasu oczekiwania na wizytę.
13. Umożliwienie dostępu przez Internet do dokumentacji medycznej pacjenta.
14. Automatyczne rozliczanie z NFZ oraz kontrahentami zewnętrznymi.
15.Usprawnienie podziału pracy w poradniach oraz oddziałach szpitalnych.
16. Wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej, w tym osób niepełnosprawnych.
17. Usprawnienie pracy personelu oraz ułatwienie dostępu pacjentom poprzez uruchomienie e-usług na platformy mobilne.
18.Podniesienie poziomu konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oddziaływania projektu.

Wdrożenie projektu pozwoli na rozwój e-usług oraz pozytywnie wpłynie na budowę społeczeństwa informacyjnego w regionie. Projekt poprzez budowę platformy elektronicznych usług publicznych e-Szpital oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej przyczyni się do realizacji celu ogólnego RPO, jakim jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Całkowita wartość projektu: 2 514 575,10 zł
Wartość dofinansowania: 2 117 405,13 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: kwiecień 2018 roku

Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu
Przewiń na górę