ZZ-ZP-2375-BU-49/20 Dostawa materiałów BUDOWLANYCH I SANITARNYCH z podziałem na dwa pakiety

Tryb zamówienia: zamówienie do 30 000 EURO

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na:Dostawę materiałów BUDOWLANYCH i sanitarnych z podziałem na dwa pakiety

Termin składania ofert: 25.08.2020 r 9 do godz. 10.00 mailowo na adres rkolpenicka@spzozmswia.wroclaw.pl

Wynik postępowania

Załączniki do pobrania:

zapytanie ofertowe

załacznik nr 1a – specyfikacja asortmentowo-ilosciowo-cenowa pakiet 1

załacznik nr 1b – specyfikacja asortmentowo-ilosciowo-cenowa pakiet 2

załacznik nr 2- formularz oferty

załącznik nr 3- projekt umowy

ZZ-ZP-2375-BU-49/20 Dostawa materiałów BUDOWLANYCH I SANITARNYCH z podziałem na dwa pakiety
Przewiń na górę