Autor: dfedorczuk

Postępowanie ZZ-ZP-2375-25-22 na Dostawę aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego wraz z pracami dostosowawczymi

Wrocław, 29.07.2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 […]

Postępowanie ZZ-ZP-2375-22/22 na Przegląd i konserwację układu klimatyzacji oraz klimatyzatorów przenośnych w  pomieszczeniach wskazanych na terenie Szpitala-powtórka”

Wrocław, 14.07.2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym […]

Postępowanie ZZ-ZP-2375-21/22 na „Dostawę artykułów biurowych dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 przez okres 12 miesięcy”

Wrocław, 11.07.2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym […]

Postępowanie ZZ-ZP-2375-10/22 na Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego

Wrocław, 07.04.2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 275 pkt. 1) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.  (t.j.; Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości nie przekraczającej kwot określonych w art. […]

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-31/2022

Postępowanie konkursowe nr ZZ-RUM-078-31/2022 z dnia 9 marca 2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32,  50 – 233 Wrocław działając napodstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

Przetarg ZZ-ZP-2375-7/22 Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowalnych

Wrocław, 14.03.2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym […]

Przetarg ZZ-ZP-2375-5-22 na Dostawę wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Wrocław, 07.03.2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 […]

Przewiń na górę