Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu

Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu

Na podstawie umowy z dnia 19.05.2021 zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu otrzymaliśmy dotację w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wytwarzanie odpadów medycznych wzrosło znacząco. W samym 1 półroczu 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu z 2020 roku nastąpił wzrost o 15 ton.

Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu
Przewiń na górę