Author : Łukasz Radzikowski

Postępowanie ZZ-ZP-2375-2/23 na świadczenie na rzecz SPZOZ MSWiA we Wrocławiu usług odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Wrocław, 19.01.2023r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym […]

Postępowanie ZZ-ZP-2375-BU-1/23 na sukcesywną dostawę materiałów budowlanych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu na okres 12 miesięcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław Ogłasza postępowanie na Sukcesywną dostawę materiałów budowlanych dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu na okres 12 miesięcy SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-BU -1/23 DO POBRANIA NA: https://platformazakupowa.pl/transakcja/719267

Postępowanie ZZ-ZP-2375-1/23 na dostawę leków, płynów infuzyjnych, żywienia w podziale na zadania

Wrocław, 18.01.2023r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 […]

Przewiń na górę