Autor: Łukasz Radzikowski

Przetarg ZZ-ZP-2375-13/21 na dostawę sprzętu medycznego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 17.11.2021r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejMinisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiuul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na […]

Praca na stanowisku Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Endokrynologicznego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32, Wrocław, w porozumieniu z Dolnośląską Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Endokrynologicznego Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory