Zasady odwiedzin pacjentów

Wrocław, 07 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo

   Zasady odwiedzin pacjentów

Odwiedziny pacjentów odbywają się stosownie do aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej i według zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego        z dnia 28 kwietnia 2022 r.

  • Odwiedziny pacjentów Szpitala są możliwe w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach  w godzinach od 13.00 do 19.00, a w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 19.00. W wyjątkowych sytuacjach odwiedziny mogą odbywać się w innych godzinach, po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem szpitalnym.
  • Jednoczasowo pacjenta może odwiedzać maksymalnie 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
  • Czas trwania odwiedzin nie powinien przekroczyć 2 godzin.
  • Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego. 
  • Osoby odwiedzające mają możliwość dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu przez nie do podmiotu leczniczego. W oddziale szpitalnym osoby odwiedzające mają możliwość umycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji rąk.
  • Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca powinna uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce. 
  • Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni –           z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów.
Zasady odwiedzin pacjentów
Przewiń na górę