Sąd Okręgowy we Wrocławiu szuka kandydatów na lekarzy sądowych

Szanowni Państwo,
Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych o specjalności internista – w obszarze właściwości Sądu Okręgowe we Wrocławiu.

Lekarzem sądowym może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

  1. ma prawo wykonywania zawodu lekarz na terenie RP
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych
  3. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  4. ma nieposzlakowaną opinię
  5. uzyskała rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej
  6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia

Dodatkowo przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego, kandydat musi złożyć oświadczenie że:

  • jest świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie w dokumencie nieprawdy
  • nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu szuka kandydatów na lekarzy sądowych
Przewiń na górę