Postępowanie ZZ-ZP-2375-21/23 na wykonanie dokumentacji technicznej pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w SP ZOZ MSWIA we Wrocławiu” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji budowlanej pn. „Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody w SP ZOZ MSWIA we Wrocławiu”

Wrocław, 11.07.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,,Wykonanie dokumentacji technicznej pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w SP ZOZ MSWIA we Wrocławiu” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji budowlanej pn. „Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody w SP ZOZ MSWIA we Wrocławiu”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-21/23

OGŁOSZENIE nr 2023/BZP 00299287/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/791741

Postępowanie ZZ-ZP-2375-21/23 na wykonanie dokumentacji technicznej pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w SP ZOZ MSWIA we Wrocławiu” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji budowlanej pn. „Budowa własnego ujęcia i uzdatniania wody w SP ZOZ MSWIA we Wrocławiu”
Przewiń na górę