Postępowanie ZZ-ZP-2375-20/23 na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: ”Wykonanie instalacji zasilania szpitala wraz z przebudową pomieszczeń stacji tlenowni na stacje transformatorową oraz wykonaniem linii zasilających projektowane i istniejące rozdzielnice NN” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32” – etap II

Wrocław, 03.07.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: ”Wykonanie instalacji zasilania szpitala wraz z przebudową pomieszczeń stacji tlenowni na stacje transformatorową oraz wykonaniem linii zasilających projektowane i istniejące rozdzielnice NN” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32” – etap II

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-20/23

OGŁOSZENIE nr 2023/BZP 00286136/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/788255

Postępowanie ZZ-ZP-2375-20/23 na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: ”Wykonanie instalacji zasilania szpitala wraz z przebudową pomieszczeń stacji tlenowni na stacje transformatorową oraz wykonaniem linii zasilających projektowane i istniejące rozdzielnice NN” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32” – etap II
Przewiń na górę