Postępowanie ZZ-ZP-2375-24/23 na dostawę wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania – powtórka

Wrocław, 30.08.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,, Dostawę wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania – powtórka

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-24/23

OGŁOSZENIE nr 2023/S 166 – 522302 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/811419

Postępowanie ZZ-ZP-2375-24/23 na dostawę wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania – powtórka
Przewiń na górę