Postępowanie ZZ-ZP-2375-28/23 na dostawę videokolonoskopów dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 21.09.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

Dostawę  videokolonoskopów dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-28/23

OGŁOSZENIE nr 2023/BZP 00406397/01  i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/821298

Postępowanie ZZ-ZP-2375-28/23 na dostawę videokolonoskopów dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu
Przewiń na górę