ZZ-ZP-2375-BU-59/20 Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych do apteki szpitalnej z podziałem na zadania

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych do apteki szpitalnej z podziałem na zadania.

Termin składania ofert:
08.01.2020r. do godz. 11.00 mailowo na adres rkolpenicka@spzozmswia.wroclaw.pl

11.01.2020r. do godz. 11.00 mailowo na adres  rkolpenicka@spzozmswia.wroclaw.pl

Wynik postępowania: 

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Projekt umowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Protokół udzielenia zamówienia

Zał 1 do protokołu

ZZ-ZP-2375-BU-59/20 Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych do apteki szpitalnej z podziałem na zadania
Przewiń na górę