ZZ-ZP-2375-24/20 na Dostawy endoprotez dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

Wrocław, 28.12.2020r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej
139.000 EURO na:
Dostawy endoprotez dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-24/20

OGŁOSZENIE nr 2020/S 252 – 635074 i SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/410499)

ZZ-ZP-2375-24/20 na Dostawy endoprotez dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego
Przewiń na górę