ZZ-ZP-2375-BU-20/54 Dostawa szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2020/2021

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Dostawę szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2020/2021

Termin składania ofert: 14.09.2020r. do godz. 12.00 mailowo na adres zamowieniapubliczne@spzozmswia.wroclaw.pl

Wynik postępowania: unieważnione za względu na brak ofert

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 2 Formularz oferty

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Protokół postępowania

ZZ-ZP-2375-BU-20/54 Dostawa szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2020/2021
Przewiń na górę