ZZ-ZP-2375-17/20 Dostawy środków opatrunkowych tradycyjnych i specjalistycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Wrocław, 14.09.2020r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej 139.000 EURO na:

Dostawy środków opatrunkowych  tradycyjnych i specjalistycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-17/20

OGŁOSZENIE  nr 2020/S 178 – 429433 i SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/377128)

ZZ-ZP-2375-17/20 Dostawy środków opatrunkowych tradycyjnych i specjalistycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania
Przewiń na górę