ZZ-ZP-2375-21/20 Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy

Tryb zamówienia: ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne; Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej 750.000 euro

Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

Zamówienie na: Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 17.11.2019r. godz. 10.00 Sekretariat, Budynek Administracji nr 3

wynik postępowania: rozstrzygnięto 19.11.2020r.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie

Załączniki do ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania z dnia 10.11.2020r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.11.2020r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.11.2020r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

ZZ-ZP-2375-21/20 Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPZOZ MSWiA we Wrocławiu w formie cateringu w okresie 12 miesięcy
Przewiń na górę