ZZ-ZP-2375-22/20 Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 24.11.2020r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej 144.000 EURO na:

Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu.

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-22/20

OGŁOSZENIE  nr 2020/S 229-563673 i SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

ZZ-ZP-2375-22/20 Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na zadania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
Przewiń na górę