Postępowanie ZZ-ZP-2375-32/22 na wymianę dwóch tablic rozdzielczych zasilających szafy sterowe nowych dźwigów osobowych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dźwigów osobowych w przychodni MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej”

Wrocław, 28.10.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

Wymiana dwóch tablic rozdzielczych zasilających szafy sterowe nowych dźwigów osobowych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej.” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dźwigów osobowych w przychodni MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej”””

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-32/22

OGŁOSZENIE nr 2022/BZP 00414945/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/683038

Postępowanie ZZ-ZP-2375-32/22 na wymianę dwóch tablic rozdzielczych zasilających szafy sterowe nowych dźwigów osobowych w Przychodni MSWiA we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dźwigów osobowych w przychodni MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej”
Przewiń na górę