Konkurs ofert ZZ-RUM-078-66/2022

Ogłoszenie konkursu
Szczegółowe warunki konkursu
Oświadczenie oferenta

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:

Pakiet nr 1 – Badania psychologiczne, którym podlega strażak powracający do kraju z delegowania do pełnienia służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej – miejsce świadczenia usług: Jelenia Góra.

Formularz ofertowy (pakiet 1)
Wzór umowy (pakiet 1)

Pakiet nr 2 – Badanie psychologiczne kierowców, badanie psychofizyczne oraz ocena widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie – miejsce świadczenia usług: Jelenia Góra.

Formularz ofertowy (pakiet 2)
Wzór umowy (pakiet 2)

Pakiet nr 3 – Badania psychologiczne kwalifikujące na turnusy profilaktyczno – rehabilitacyjne i antystresowe – miejsce świadczenia usług: Jelenia Góra.

Formularz ofertowy (pakiet 3)
Wzór umowy (pakiet 3)

Pakiet nr 4 – Lekarskie konsultacje specjalistyczne dla pacjentów Szpitala MSWiA we Wrocławiu – miejsce wykonania na terenie Wrocławia

Formularz ofertowy (pakiet 4)
Wzór umowy (pakiet 4)

Rozstrzygniecie

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-66/2022
Przewiń na górę