Postępowanie ZZ-ZP-2375-21/22 na „Dostawę artykułów biurowych dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 przez okres 12 miesięcy”

Wrocław, 11.07.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

„Dostawę artykułów biurowych dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 przez okres 12 miesięcy”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-21/22

OGŁOSZENIE nr 2022/BZP 00247836/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/637898)

Postępowanie ZZ-ZP-2375-21/22 na „Dostawę artykułów biurowych dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 przez okres 12 miesięcy”
Przewiń na górę