Postępowanie ZZ-ZP-2375-22/22 na Przegląd i konserwację układu klimatyzacji oraz klimatyzatorów przenośnych w  pomieszczeniach wskazanych na terenie Szpitala-powtórka”

Wrocław, 14.07.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

„Przegląd i konserwację układu klimatyzacji oraz klimatyzatorów przenośnych w  pomieszczeniach wskazanych na terenie Szpitala – powtórka”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-22/22

OGŁOSZENIE nr 2022/BZP 00254062/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/639498)

Postępowanie ZZ-ZP-2375-22/22 na Przegląd i konserwację układu klimatyzacji oraz klimatyzatorów przenośnych w  pomieszczeniach wskazanych na terenie Szpitala-powtórka”
Przewiń na górę