Postępowanie ZZ-ZP-2375-20/22 na przegląd i konserwację układu klimatyzacji oraz klimatyzatorów przenośnych w pomieszczeniach wskazanych na terenie Szpitala.

Wrocław, 01.07.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

„Przegląd i konserwację układu klimatyzacji oraz klimatyzatorów przenośnych w  pomieszczeniach wskazanych na terenie Szpitala”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-20/22

OGŁOSZENIE nr 2022/BZP 00234169/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/634121

Postępowanie ZZ-ZP-2375-20/22 na przegląd i konserwację układu klimatyzacji oraz klimatyzatorów przenośnych w pomieszczeniach wskazanych na terenie Szpitala.
Przewiń na górę