Konkurs ofert ZZ-RUM-078-69/2022

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-69/2022 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju:
Pakiet 1 – Badania laboratoryjne inne niż mikrobiologiczne wykonywane w dni robocze  w godzinach 7:30 – 15:00 dla pacjentów Szpitala i Przychodni SP ZOZ MSW
Pakiet 2 – Badania laboratoryjne wykonywane w dni robocze w godzinach 7:30 – 16:00 dla pacjentów Przychodni SP ZOZ MSWiA w Jeleniej Górze;

Ogłoszenie konkursowe

Szczegółowe warunki konkursu

Oświadczenie oferenta

Formularz ofertowy

Umowa pakiet 1

Umowa pakiet 2

Rozstrzygnięcie

Konkurs ofert ZZ-RUM-078-69/2022
Przewiń na górę