Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili.

„Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili.” Jean de La Bruyére

Szanowni Państwo,  Darczyńcy i Przyjaciele Naszego Szpitala!

Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność i złożyć podziękowania na ręce Tych wszystkich, którzy wsparli i nadal wspierają nasz Szpital w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa.
Dzięki Państwu możemy bezpiecznie leczyć, pielęgnować pacjentów i codziennie wracać do naszych rodzin.

Tak ogromne zaangażowanie społeczne, otrzymywane od wielu osób, daje motywację do dalszej pracy wszystkim lekarzom, pielęgniarkom i położnym, sanitariuszom, salowym, opiekunom oraz całemu personelowi  SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu wraz z Przychodniami w Jeleniej Górze i we Wrocławiu.

Szczególne podziękowania składamy:

 • Firmie Zdrówko Dorota Pusty za przekazane maseczki FFP 2;
 • Bankowi Pekao S.A. za przekazane środki ochrony osobistej;
 • Fundacji „Daję Głowę” za przekazany sprzęt AGD;
 • Partner4Medicine Sp. z o.o. za przekazany sprzęt medyczny;
 • Przedsiębiorstwu Farmaceutycznemu Okoniewscy VETOS-FARMA Sp. z o.o. za przekazany płyn do dezynfekcji rąk;
 • Stowarzyszeniu Bratniej Pomocy ODD FELLOWS za przekazaną pościel szpitalną wielorazowego użytku;
 • Fundacji Siepomaga za przekazane środki ochrony osobistej;
 • Ten Square Games S.A. za przekazane środki ochrony osobistej;
 • Przetwórstwu Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp. j. za przekazane przyłbice;
 • Hurtowni Kosmetyczna VANITY Artur Urbaniec za przekazany płyn do dezynfekcji;
 • Techna Pologne Sp. z o.o. za przekazany płyn do dezynfekcji i rękawice;
 • Uczestnikom akcji społecznych „Wrocław szyje maski dla medyków” i „Rycerze w akcji” za przekazane maseczki i przyłbice ochronne.

Ogromne podziękowania składamy również wszystkim pracownikom urzędów i instytucji, których zaangażowanie i wysiłek zapewniają sprawny proces przepływu materiałów z rezerw państwa oraz przekazane wsparcie finansowe.  Otrzymana pomoc niewątpliwie pozwala w sposób sprawny zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać COVID-19 oraz eliminować wywołane epidemią sytuacje  kryzysowe.

Dzięki tym działaniom i wielokierunkowej współpracy z Państwem, zarówno pacjenci jak i personel, mogą czuć się bezpieczniej w czasie udzielania świadczeń w naszych placówkach.

Dziękujemy także wszystkim niewymienionym osobom prywatnym i firmom za życzliwe gesty i okazane wsparcie

Dyrekcja i Pracownicy
SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Szanowni Państwo, ogromnie cenne jest dla nas Wasze wsparcie.

W razie zapytań o kwestie darowizn prosimy o kontakt z Z-cą Kierownika Działu Administracyjno –Gospodarczego  – panią Małgorzatą Pokarowską o na adres:
mpokarowska@spzozmswia.wroclaw.pl;
tel.: (71) 798 46 10

Hojność polega nie tyle na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili.
Przewiń na górę