ZZ-ZP-2375-9/21 na ,,Dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania”

Wrocław, 21.07.2021r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,,Dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-9/21

OGŁOSZENIE nr 2021/S 139-369255 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/486246)

ZZ-ZP-2375-9/21 na ,,Dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania”
Przewiń na górę