ZZ-ZP-2375-7/21 – Dostawa niszczarek, druków oraz kodów laboratoryjnych dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 przez okres 12 miesięcy

Wrocław, 29.06.2021r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

„Dostawa  niszczarek, druków oraz kodów laboratoryjnych dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 przez okres 12 miesięcy”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-7/21

OGŁOSZENIE nr 2021/BZP 00097496/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/476805)

ZZ-ZP-2375-7/21 – Dostawa niszczarek, druków oraz kodów laboratoryjnych dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 przez okres 12 miesięcy
Przewiń na górę