ZZ-ZP-2375-6/21 na „Zakup i dostawa środków czystości i sprzętu AGD dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 przez okres 12 miesięcy”

Wrocław, 18.06.2021r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

„Zakup i dostawa środków czystości i sprzętu AGD dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 przez okres 12 miesięcy”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-6/21

OGŁOSZENIE nr 2021/BZP 00087236/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/472740)

ZZ-ZP-2375-6/21 na „Zakup i dostawa środków czystości i sprzętu AGD dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu ul. Ołbińska 32 przez okres 12 miesięcy”
Przewiń na górę