ZZ-ZP-2375-23/20 Świadczenie usługi pralniczej z wynajmem bielizny szpitalnej i innego asortymentu SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 27.11.2020r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej 139.000 EURO na:

Świadczenie usługi pralniczej z wynajmem bielizny szpitalnej i innego asortymentu SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-23/20

OGŁOSZENIE  nr 2020/S 232-571482 i SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/400880)

ZZ-ZP-2375-23/20 Świadczenie usługi pralniczej z wynajmem bielizny szpitalnej i innego asortymentu SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu
Przewiń na górę