Przetarg ZZ-ZP-2375-15/21 na dostawę implantów do chirurgii urazowej, traumatologii narządu ruchu dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego

Wrocław, 23.12.2021r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

„Dostawa implantów do chirurgii urazowej, traumatologii narządu ruchu dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-15/21

OGŁOSZENIE nr 2021/BZP 00328616/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/556213

Przetarg ZZ-ZP-2375-15/21 na dostawę implantów do chirurgii urazowej, traumatologii narządu ruchu dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
Przewiń na górę