Postępowanie ZZ-ZP-2375-30/22 na pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz dostawą i montażem dźwigów osobowych w przychodni MSWiA we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dźwigów osobowych w przychodni MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej”

Wrocław, 19.09.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg prowadzony w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 275 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) o wartości poniżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,,Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz dostawą i montażem dźwigów osobowych w przychodni MSWiA we Wrocławiu przy ul Grabiszyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja dźwigów osobowych w przychodni MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej””

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-30/22

OGŁOSZENIE nr 2022/BZP 00353176/01 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub                                

https://platformazakupowa.pl/transakcja/664809

Postępowanie ZZ-ZP-2375-30/22 na pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz dostawą i montażem dźwigów osobowych w przychodni MSWiA we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dźwigów osobowych w przychodni MSWiA przy ul. Grabiszyńskiej”
Przewiń na górę