Postępowanie ZZ-ZP-2375-29/22 na dostawę aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego wraz z pracami dostosowawczymi pracowni dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 – powtórka

Wrocław, 16.09.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,, Dostawę aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego wraz z pracami dostosowawczymi pracowni dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 – powtórka”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-29/22

OGŁOSZENIE nr 2022 /S 179-503554 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw

lub

https://platformazakupowa.pl/transakcja/664232

Postępowanie ZZ-ZP-2375-29/22 na dostawę aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego wraz z pracami dostosowawczymi pracowni dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 – powtórka
Przewiń na górę