Rekrutacja

Praca dla REFERENT/INSPEKTOR/SPECJALISTA

Wrocław, 26.02.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,50-233 Wrocław zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku referenta/inspektora/specjalisty w Sekcji Analiz Ekonomicznych i Kosztów. 1. Nazwa stanowiska pracy REFERENT/INSPEKTOR/SPECJALISTA2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): Sekcja Analiz Ekonomicznych i Kosztów 3. […]

Praca dla pielęgniarki w oddziale internistycznym z pododdziałem endokrynologii

Wrocław, 29.03.2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 2 osoby na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): […]

Praca dla pielęgniarki w oddziale urazowo-ortopedycznym

Wrocław, 09.10.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 2 osoby na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ URAZOWO – […]

Pracownik w Sekcji Informatyki

Wrocław, 28.09.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od marca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, jednego specjalisty informatyka lub technika informatyki w Sekcji Informatyki.  1. Nazwa stanowiska pracy  SPECJALISTA INFORMATYK, TECHNIK INFROMATYK,  2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): SEKCJA INFORMATYKI  3. Wymagane kwalifikacje: a/ wykształcenie WYŻSZE […]

Pielęgniarka w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wrocław, 09.09.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od maja/czerwca 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 2 osoby na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): […]

Pielęgniarka – Oddział Chirurgiczny

Wrocław, 02.09.2020 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ CHIRURGICZNY […]

Pielęgniarka – Oddział Internistyczny

Wrocław, 16.11.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od grudnia 2020 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): […]

Zatrudnimy osobę na stanowisku mł. asystent fizjoterapii

Wrocław, 08.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku mł. asystenta fizjoterapii w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43. 1. Nazwa stanowiska pracy MŁ. ASYSTENT FIZJOTERAPII 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): PRZYCHODNIA MSWIA […]

Księgowy ds. kosztów

Wrocław, 03.04.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,50-233 Wrocław zatrudni od zaraz na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku księgowej/księgowego w Dziale Finansowym / Sekcja Analiz Ekonomicznych i Kosztów Wymagania: wykształcenie średnie, znajomość przepisów prawnych w zakresie związanym z wykonywaną pracą, dokładność, sumienność, […]

lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni osobę (osoby) na stanowisku lekarza w Poradni Dziecięcej w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43. Wymagania: – lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii Osoby zainteresowane proszone są o kontrakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, podnr telefonu 071/79 84 614, e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl, przychodniajeleniagora@spzozmswia.wroclaw.pl Informacja dotycząca […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory