Rekrutacja

Pielęgniarka – Oddział Chirurgiczny

Wrocław, 02.09.2020 r.   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ CHIRURGICZNY […]

Pielęgniarka – Oddział Internistyczny

Wrocław, 16.11.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od grudnia 2020 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): […]

Zatrudnimy na stanowisku st. asystenta (lekarza) w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 27.07.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowiskust. asystenta (lekarza) w Oddziale Chirurgicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przyul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy STARSZY ASYSTENT 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ CHIRURGICZNY  3. […]

Zatrudnimy osobę na stanowisku mł. asystent fizjoterapii

Wrocław, 08.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od kwietnia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku mł. asystenta fizjoterapii w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43. 1. Nazwa stanowiska pracy MŁ. ASYSTENT FIZJOTERAPII 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): PRZYCHODNIA MSWIA […]

Księgowy ds. kosztów

Wrocław, 03.04.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,50-233 Wrocław zatrudni od zaraz na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, osobę na stanowisku księgowej/księgowego w Dziale Finansowym / Sekcja Analiz Ekonomicznych i Kosztów Wymagania: wykształcenie średnie, znajomość przepisów prawnych w zakresie związanym z wykonywaną pracą, dokładność, sumienność, […]

lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni osobę (osoby) na stanowisku lekarza w Poradni Dziecięcej w Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43. Wymagania: – lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii Osoby zainteresowane proszone są o kontrakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, podnr telefonu 071/79 84 614, e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl, przychodniajeleniagora@spzozmswia.wroclaw.pl Informacja dotycząca […]

lekarz POZ Przychodnia MSWiA w Jeleniej Górze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni osobę (osoby) na stanowisku lekarza w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Przychodni MSWiAw Jeleniej Górze, ul. Nowowiejska 43. Wymagania: – specjalizacja z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych Osoby zainteresowane proszone są o kontrakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych, pod nr telefonu 071/79 84 614, e-mail: kadry@spzozmswia.wroclaw.pl […]

Lekarz sądowy

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych,o specjalności internista. Wymagania: Lekarzem sądowym może zostać osoba, która spełnia następujące warunki: ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych; nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; ma nieposzlakowana opinię; uzyskała rekomendację Okręgowej Rady Lekarskiej; posiada tytuł specjalisty […]

Lekarz psychiatra

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni osoby na stanowisku lekarza psychiatry w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przyul. Grabiszyńskiej 35-39, na podstawie umowę o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Wymagania: – specjalizacja z zakresu psychiatrii – minimum 5 lat doświadczenia zawodowego Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Sekcją Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych,pod […]

Pielęgniarka w Izbie Przyjęć

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu pielęgniarkę w Izbie Przyjęć w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. Wymagania: – kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego, – minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku pielęgniarki. Osoby zainteresowane proszone są o kontrakt z Sekcją […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory