Rekrutacja

Praca dla Technika Elektroradiologii

Wrocław, 30.11.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od stycznia/lutego 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku technika elektoradiologii w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. 1. Nazwa stanowiska pracy TECHNIK ELEKTORADIOLOGII 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ZAKŁAD […]

Pielęgniarka w przychodni MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 28.12.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od stycznia 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku pielęgniarki w Przychodni MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 35-39. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): PRZYCHODNIA MSWIA WE WROCŁAWIU (wykonywanie pracy głównie […]

Zatrudnimy specjalistę/inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Wrocław, 05.11.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od lutego 2020 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/3 etatu, osobę na stanowisku specjalistę/inspektora ochrony przeciwpożarowej. 1. Nazwa stanowiska pracy SPECJALISTA/INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): SP ZOZ MSWiA WE WROCŁAWIU  3. Wymagane kwalifikacje: a/ wykształcenie tytuł inżyniera […]

Technik elektroradiologii

Wrocław, 30.11.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od 01.01.2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku technika elektoradiologii w Zakładzie RTG w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32. 1. Nazwa stanowiska pracy TECHNIK ELEKTORADIOLOGII 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ZAKŁAD RTG […]

Praca na stanowisku Salowej/Salowego

Wrocław, 05.11.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od 16.11.2020 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku salowej/salowego w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracySALOWA/SALOWY2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna):ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z PODODDZIAŁEM ENDOKRYNOLOGICZNYM3. […]

Praca dla pielęgniarki w oddziale urazowo-ortopedycznym

Wrocław, 09.10.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od stycznia/lutego 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 3 osoby na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ URAZOWO – […]

Pracownik w Kancelarii Ogólnej – Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu

Wrocław, 09.10.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu, ul. Ołbińska 32,50-233 Wrocław zatrudni listopada 2020 r. na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, dwie osoby na stanowisku referenta (inspektora) ds. kancelaryjnych w Kancelarii Ogólnej – Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu. 1. Nazwa stanowiska pracy REFERENT (INSPEKTOR) DS. […]

Pracownik w Sekcji Informatyki

Wrocław, 28.09.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od stycznia/lutego 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, jednego specjalisty informatyka lub technika informatyki w Sekcji Informatyki.  1. Nazwa stanowiska pracy  SPECJALISTA INFORMATYK, TECHNIK INFORMATYK,  2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): SEKCJA INFORMATYKI  3. Wymagane kwalifikacje: a/ wykształcenie WYŻSZE […]

Opiekun medyczny w odziale internistycznym z pododdzialem endokrynologicznym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od 12.10.2020 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, 1 osobę na stanowisku opiekuna medycznego w Oddziale Internistycznym z Pododdziałem Endokrynologicznymw Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy OPIEKUN MEDYCZNY 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z […]

Pielęgniarka w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wrocław, 09.09.2020 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu zatrudni od stycznia/lutego 2021 r. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu, osobę na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu MSWiA we Wrocławiu, przy ul. Ołbińska 32. 1. Nazwa stanowiska pracy PIELĘGNIARKA 2. Komórka organizacyjna (jednostka organizacyjna): ODDZIAŁ […]

Przewiń do góry
Rozmiar czcionki
Kolory