ZZ-ZP-2375-15/20 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Wrocław, 24.08.2020r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu

ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości powyżej 139.000 EURO na:

Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-15/20

OGŁOSZENIE  nr 2020/S 163- 396083 i SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/372271)

ZZ-ZP-2375-15/20 Dostawy wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania
Przewiń na górę