Postępowanie ZZ-ZP-2375-4/23 na Dostawę wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

Wrocław, 01.03.2023r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,, Dostawę wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-4/23

OGŁOSZENIE nr 2023/S 043 – 126901 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/734289)

Postępowanie ZZ-ZP-2375-4/23 na Dostawę wyrobów medycznych do Apteki Szpitalnej w podziale na zadania
Przewiń na górę