Postępowanie ZZ-ZP-2375-25-22 na Dostawę aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego wraz z pracami dostosowawczymi

Wrocław, 29.07.2022r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32, 50 – 233 Wrocław

ogłasza przetarg nieograniczony w trybie 132 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości powyżej kwot określonych w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy na:

,, Dostawę aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego wraz z pracami dostosowawczymi pracowni dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”

SYGNATURA POSTĘPOWANIA: ZZ-ZP-2375-25/22

OGŁOSZENIE nr 2022/S 145-412133 i SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DO POBRANIA NA:

(www: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_msw)

lub

(https://platformazakupowa.pl/transakcja/645891)

Postępowanie ZZ-ZP-2375-25-22 na Dostawę aparatu rentgenowskiego kostno-płucnego wraz z pracami dostosowawczymi
Przewiń na górę